Kỷ niệm 10 năm sinh viên tình nguyện Đại học Bình Dương về Cao Lãnh

90

Nguồn trích dẫn từ Đài Truyền hình Đồng Tháp.